media artist

Wolf Nkole Helzle

Wolf Nkole Helzle | Social Media Art
Kirchgasse 25 | D-72537 Mehrstetten
Atelier im Petrushof:Maiertorweg 12 (Eingang gegenüber Zimmerplatzweg 6) | D-89611 Obermarchtal

Telefon: +49 7381 - 789 88 86 | Mobil +49 170 - 188 71 40
E-Mail: mail@helzle.com Internet: www.helzle.com | www.faces-of-humankind.org
E-Mail: mail@helzle.com Internet: www.helzle.com | www.faces-of-humankind.org
YouTube: https://t1p.de/tezsd Instagram: https://t1p.de/t932l
Facebook: https://t1p.de/zcbuc LinkedIn: https://t1p.de/po9hx

Galerie Reinhold Maas
Gartenstraße 49
72764 Reutlingen
07121-367506
0179 / 5413501
www.galeriereinholdmaas.de
www.galeriereinholdmaas-virtuell.de
Unser NFT_Angebot: opensea.io/de-DE/GalerieReinholdMaas

 

CCAA – Centro Di Cultura e D’Arte Ascona
c/o Galleria Berno Sacchetti AG
Via Beato P. Berno 14
CH-6612 Ascona
Ansprechpartner: Pelin Karamustafaoglu
Phone: +41 91 791 20 79
E-Mail: info@ccaa.ch